Распоред писмених и контролних задатака за школску 2016/17.г.


Молимо ученике и родитеље да, ради бољег разумевања Распореда, користе приложени школски календар за 2017/18.г.


Школски календар за 2017/18.год.


Распоред писмених и контролних задатака за друго полугодиште школске 2017/18. године:

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА од I до IV разреда за II полугодиште


РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА од V до VIII разреда за II полугодиште


Распоред иницијалних тестова, писмених и контролних задатака за прво полугодиште школске 2017/18. године:


РАСПОРЕД ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА, КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА од I до IV разреда за I полугодиште


РАСПОРЕД ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА, КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА од V до VIII разреда за I полугодиште


О иницијалним тестовима


Током септембра месеца школске 2016/17.г, из свих наставних предмета (осим ТИО, физичког васпитања, музичке, ликовне културе и изборних предмета) биће спроведени ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ УЧЕНИЧКИХ ЗНАЊА.


Ови тестови се организују ради формирања јасне слике о нивоу знања сваког ученика из предмета обухваћених тестирањем. Наставници ће, на основу добијених података планирати будуће наставне активности.


Иницијални тестови се НЕ ОЦЕЊУЈУ!