Распоред писмених и контролних задатака


Молимо ученике и родитеље да, ради бољег разумевања Распореда, користе приложени школски календар за 2018/19.г.


Школски календар за 2018/19.год.


Распоред писмених и контролних задатака за прво полугодиште школске 2018/19. године:

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА од V до VIII разреда за I полугодиште


РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА од V до VIII разреда за II полугодиште


РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА од I до IV разреда за I полугодиште


РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА од I до IV разреда за II полугодиште