МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА

„МИСЛИША“ – АРХИМЕДЕС
"Такмичење "Мислиша" организујемо по угледу на Међународно математичко такмичење "Кенгур без граница" (краће "Кенгур"). При томе смо извршили смо неке измене које, по нашем мишљењу, представљају знатна побољшања, тј. такмичење чине технички једноставнијим и педагошки прихватљивијим (тестови по разредима и др.) Осим тога, "Мислиша" има два нивоа: основни ниво и финале (републички ниво).


"Архимедес" је још 6.децембра 2005. године од Министарства просвете и спорта РС добио писану сагласност / подршку бр. 6-00-705/2005-06 да у Србији организује такво такмичење.


У претходних шест година (2006-2011) на такмичењу "Мислиша" учествовало је око 146.000 ученика ."

АрхимедесМислиша 2010.


Мислиша 2012.