М И С Л И Ш А 2010.год.


Паметне главице су се показале у најбољем светлу!


Ни наставнице се нису одмарале...