ЈАВНЕ НАБАВКЕ


План јавних набавки за 2019. годину
Поступак јавне набавке ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 02/2018:


Одлука о закључењу оквирног споразума


Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

Поступак јавне набавке УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ХРАНЕ ЗА УЧЕНИКЕ 01/2018:


Одлука о додели уговора

Поступак јавне набавке САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ПЕШАЧКЕ ПАСАРЕЛЕ 04/2017:


Одлука о додели уговора


Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

Поступак јавне набавке УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ХРАНЕ ЗА УЧЕНИКЕ 03/2017:


Одлука о додели уговора


Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

Поступак јавне набавке ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 02/2017:


Одлука о закључењу оквирног споразума


Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

Поступак јавне набавке мале вредности радова: „Санација дворишне ограде“, број 01/2017

1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
План јавних набавки за 2017. годину
Поступак јавне набавке ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 03/2016:


Обавештење o закљученом oквирном споразуму


Одлука о закључењу оквирног споразума


Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

Поступак јавне набавке мале вредности радова који се односи на набавку услуге ИСХРАНЕ УЧЕНИКА, број 02/2016:


Обавештење о закљученом уговору


Одлука о додели уговора


Прво питање и одговор


Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

Поступак јавне набавке мале вредности радова који се односи на: „Радови на санацији спортског терена“, број 01/2016:


Обавештење о закљученом уговору


Одлука о додели уговора


Позив за подношење понуда


Конкурсна документација
Измена конкурсне документације


Одговор на питањe 2


Одговор на питањe


Позив за подношење понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ 1-8. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2015./2016. ГОДИНИ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ 1-8. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2015./2016. ГОДИНИ - Конкурсна документација

Одговори на питања


ЈАВНИ ПОЗИВ - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА УШКОЛУ - УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА УШКОЛУ - УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА - Обавештење о закљученим уговорима (броја ЈН 2/2014)


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ 1-8. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2014./2015. ГОДИНИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ПО ПАРТИЈАМА (броја ЈН 2/2014)
Обавештење о закљученом уговору


Одговор на постављено питање заинтересованог лица


Одлука о продужењу рока


Одговор на постављено питање заинтересованог лица у складу са чл.63. став 3.Закона о јавним набавкама за јавну набавку услуге кетеринга


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности


Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности јун 2014.г.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 2/2013


Јавна набавка мале вредности 2/2013


Одговори на постављена питања у поступку јавне набавке мале вредности 2/2013
Јавна набавка мале вредности 1/2013


Захтев за појашњење конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности 1/2013


Појашњење конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности 1/2013


Измене конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности 1/2013


Захтев за појашњење конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности 1/2013


Објашњење за Јавну набавку мале вредности 1/2013


Питања за Јавну набавку мале вредности 1/2013


Одговори на питања за Јавну набавку мале вредности 1/2013


Исправке конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности 1/2013


ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку бр. 1/13


Сходно члану 63 . Закона о јавним набавкама,("Сл. гласник РС" број 124/12) ОШ "Бранислав Нушић" као наручилац врши следеће измене конкурсне документације за јавну набавку која се односи на испоруку и монтажу видео надзора – јавна набавка бр. 1/13.


На страни9 број 4 мења се:

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти са назнаком „Испорука и монтажа Видео надзора “- НЕ ОТВАРАТИ, преко писарнице ОШ ,,Бранислав Нушић“, Заплањска бр 45 , Београд, , најкасније до 19.09.2013.године, до 10:00 часова.


И гласи:

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти са назнаком „Испорука и монтажа Видео надзора “- НЕ ОТВАРАТИ, преко писарнице ОШ ,,Бранислав Нушић“, Заплањска бр 45 , Београд, , најкасније до 25.09.2013.године, до 10:00 часова.Обавештење о закључењу уговора 1/2013 са понуђачем "Телеком Србија"А.Д.