ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Поштовани родитељи,

обавештавамо Вас да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја за школску 2016/17.год. припремило јединствени анкетни лист о поступку одабира изборних предмета за све школе у Србији, те смо у обавези проследити Вам исте ради омогућавања формирања јединствене базе података Министарства просвете.


У нашој школи, листа изборних предмета проширена је предметом Ромски језик, те сте у могућности да се определите и за овај предмет уколико желите. Поред предмета грађанско васпитање/верска настава, опредељујете се за избор једног од понуђених предмета. О начину реализације предмета Ромски језик бићете благовремено обавештени када Школа добије јасна упутства о његовој реализацији.


Анкетни лист за ученике од II до IV разреда


Анкетни лист за ученике V и VI разреда


Анкетни лист за ученике VII и VIII разреда


О садржају и начину реализације изборних предмета информишите се кликом на њихов назив


Лепо писање


Чувари природе


Народна традиција


Свакодневни живот у прошлости


Домаћинство


Од играчке до рачунара


Информатика