Разред

Обавезни предмети

Изборни предмети

(обавезан је један)

Изборни предмети

1.

Српски језик

Математика

Свет око нас

Страни језик

Ликовна култура

Музичка култура

Физичка култура

Верска настава

Грађанско васпитање

Од играчке до рачунара

Народна традиција

2.

Српски језик

Математика

Свет око нас

Страни језик

Ликовна култура

Музичка култура

Физичка култура

Верска настава

Грађанско васпитање

Од играчке до рачунара

Чувари природе

3.

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Страни језик

Ликовна култура

Музичка култура

Физичка култура

Верска настава

Грађанско васпитање

Од играчке до рачунара

Чувари природе

4.

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Страни језик

Ликовна култура

Музичка култура

Физичка култура

Верска настава

Грађанско васпитање

Народна традиција

Од играчке до рачунара

Чувари природе

Народна традиција

5.

Српски језик

Математика

Енглески језик

Француски језик

Географија

Историја

Биологија

Техничко образовање

Ликовна култура

Музичка култура

Физичка култура

Спортске активности

Верска настава

Грађанско васпитање

Информатика и рачунарство

Сликање и вајање

6.

Као пети разред

Физика

Верска настава

Грађанско васпитање

 

7.

Као шести разред

Хемија

Верска настава

Грађанско васпитање

Основе информатике и рачунарства

8.

Као седми разред

 

Основе информатике и рачунарства