Разредна настава

У раном периоду школовања, од I до IV разреда, обавезне наставне предмете као и већину изборних (осим верске наставе и "од играчке до рачунара") предају наставници разредне наставе у следећем саставу: