ИЗОКРЕНУТА УЧИОНИЦАИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВОПРИРОДНЕ НАУКЕСРПСКИ ЈЕЗИКНАСТАВА ПО СПЕЦИЈАЛНОМ ПРОГРАМУИзокренута учионица (Flipped Classroom)


Уобичајена школска пракса функционише по добро познатој формули:

• обрада новог градива у школи,

• провежбавање код куће.


Метода изокренуте учионице није ништа друго до «тектонски поремећај» свега онога што је за школу уобичајено. Она предавања исељава из учионице, обезбеђујући нам ново време за сарадњу и васпитно-образовни рад са ученицима. Изокретањем учионице добијамо оно драгоцено време када збиља учимо једни са другима, ученици са другим ученицима и наставником. Коришћењем методе изокренуте учионице наставник се измешта из улоге предавача - “мудраца на сцени” и преузима улогу “дискретног водича”. Нова улога му омогућава далеко хуманији и садржајнији контакт са ученицима, у образовном и комуникацијском смислу. Током Недеље уважавања наставника (Teacher Appreciation Week 6.05. – 10.05.2013.г.), у организацији фондације Discovery Education одржан је разговор са сер Кеном Робинсоном. У свом излагању, он је нагласио да је „улога наставника да инспирише, ангажује машту ученика... Настваник треба да погледа у очи својих ученика и изгради однос са њима. Образовање је персонализовани процес, а не неперсонализован, индустријализован процес.“


Згодан је тренутак да цитирам Емилију Марковић: «Школа има за циљ развој интелектуалног, социјалног и емоционалног дела личности. Углавном се подстиче умни развитак док социјални и емоционални су помало заборављени. Управо вршњачко учење омогућава унапређење ових аспекта личности и тиме развијамо целовитог човека».


Методом изокренуте учионице стварамо интерактивно окружење у коме је ангажовани ученик у централној позицији. Директан контакт наставник – ученик је најефикасније искоришћен, а контакт ученик – ученик интензивиран. Фокус је на дубљем разумевању изучаване материје, размени и повезивању информација, а не на учењу напамет. Неуронске мреже вишег реда најбрже се развијају током школовања, а наставници су у најбољој позицији да подстичу њихову активацију. Уз нашу помоћ, ученици могу да развијају вештине потребне да реше непознате проблемске ситуације применом раније наученог, анализирају информације, као и да вешто и креативно искористе доступну технологију. Примена наученог, кроз смислене активности, са корективном повратном информацијом, омогућава да се чињенице преселе из „меморије напамет“ у функционалне „меморијске банке“. На овај начин се обезбеђује њихова применљивост. Ако желимо да припремимо ученике за могућности и изазове који их очекују, треба да наставу оријентишемо ка развијању њихових највиших способности размишљања.


Креирањем и дистрибуирањем наставних материјала (доступних 24/7/365), наставник сели своја предавања у форму домаћег рада ученика, док на самом часу провежбава конкретне задатке, пружа помоћ, организује групни рад и поспешује вршњачко учење. Наставник своја предавања може да креира у различитим форматима:

• аудио-запис

• видео-запис

• презентација

• текстуални документи...


Он те материјале може да дистрибуира ученицима путем Интернета, CD-a, DVD-a, као и у форми штампаног материјала. Достављање материјала пре часа и њихова даља, непрестана доступност омогућавају сваком ученику да градиво изучава својим темпом, чак и онда када је онемогућен да присуствује настави.


Метод изокренуте учионице подразумева израду таквог наставног материјала који је у складу са стилом предавања наставника који га креира. Суштина није у „производњи” технички савршених видео-записа, већ у аутентичности наставниковог односа према ученицима и материји коју презентује. Примена ове наставне методе обавезује наставника да буде темељан - наставне материјале морамо креирати на матерњем језику, прилагодити их својим ученицима (стилски и садржински), консултовати литературу...

Катарина Алексић