Сваке школске године, у сарадњи са библиотеком „Доситеј Обрадовић“, одржава се такмичење „Читалачка значка“, на коме учествују ученици од I до VIII разреда.


Сви ученици који учествују на школском такмичењу добијају дипломе, а комисија бира најбоље представнике за општинско такмичење.


Много деце учествује на овом такмичењу. Сви учесници воде читалачке дневнике које и илуструју.


На општинском такмичењу најбољи учесници добијају титуле

„Поштовани говорник“

и „Поштовани писар“.


deca citaju


Такмичење има за циљ развијање љубави према књигама и читању као и развијање културе говора и писања, богаћење речника...