Списак запослених ван наставе
директор: Маријана Стефановић
помоћник директора: Боринка Стојиловић
секретар: Наташа Петровић
педагог: Бранка Стојић Вуковић
шеф рачуноводства: Жана Илић
благајник: Јасмина Ивановић
домар: Неђат Вокши
помоћник домара: Данијел Радосављевић
спремачица: Гордана Комленић
спремачица: Станика Димитријевић
спремачица: Душанка Мркоњић
спремачица: Гордана Мијајловић
спремачица: Милоранка Троха
спремачица: Биљана Ђорђевић
спремачица: Јасна Миладиновић
спремачица: Рада Тодосијевић
спремачица: Сава Ђумић
спремачица: Јелена Ђорђевић
спремачица: Јелица Митровић
спремачица: Веселинка Лилић