Подршка изучавању наставних садржаја из предмета Од играчке до рачунара.