Подршка изучавању наставних садржаја из Информатике и рачунарства.