Подршка изучавању наставних садржаја из Информатике намењених ученицима II разреда.

Раду програму за графику Paint.

Наставне теме везане за упознавање са рачунаром, његовим деловима и графичким елементима радног окружења.